Klein gebaar

Volgens de Amerikaanse onderzoek John Gottman zijn het de micromomentjes die zorgen voor een goede band. Micromomentjes kunnen onder andere een korte vraag, compliment, opmerking, grapje, korte aanraking of soms alleen een blik of glimlach zijn. Deze toenaderingspogingen laten zien dat er interesse, behoefte aan contact en respect is naar de ander. Vaak zien we deze momenten over het hoofd, maar onbewust zijn dit de bouwstenen voor een goede band.

 

Van twee kanten

Hoe de band verder ontwikkeld valt of staat met de reactie op de kleine momentjes. Stel iemand maakt een grapje en jij reageert met een strak gezicht en kortaf “vind je dat grappig?”, dan geef je het signaal af dat je diegene niet belangrijk vind.

Nog erger, reageer je niet eens op de ander en ga je gewoon door met waar je mee bezig was, dan laat je heel duidelijk zien dat je geen behoefte aan een band hebt. Bij beide gevallen zullen de kleine toenaderingspogingen steeds meer afnemen, waardoor de verbinding steeds verder afneemt.

 

              'Glimlach om een grapje of geef eens een knipoog'

 

Wat dan wel? Een (soms korte) reactie terug! Glimlach om een grapje, kijk iemand aan als hij tegen je praat, geef een kort goedkeurend knikje, knipoog of bedank iemand als hij wat voor je heeft gedaan.

Hoe meer van deze kleine succesmomenten in een relatie voorkomen, hoe langer de relatie stand houdt. Dit geldt niet alleen tussen liefdeskoppels, maar ook bij collega’s, vrienden en familie.

 

Zorg voor jezelf en voor andere

Zet dit kleine gebaar in om nieuwe mensen te leren kennen, andere gezien en gehoord laten voelen en je huidige relaties te onderhouden. Want verbondenheid met andere is nodig voor zowel gezondheid als geluk!

 

Bron: www.psychologiemagazine.nl