De onderzoeksgroep keek 3 weken lang 50% minder tv. De controlegroep kreeg geen beperkingen opgelegd. In de onderzoeksgroep nam het energieverbruik toe met 119 kcal per dag. 

Dit lijkt niet veel, maar per jaar komt dit overeen met c.a. 43 500 kcal. Omgerekend is dit 6,2 kg vet!

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde