Positieve gezondheid

Gezondheid is veel meer dan allen de lichamelijke kant van gezondheid. Ook de gezondheidsconcepten zoals welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving spelen een belangrijke rol als het gaat om je goed voelen. Vanuit dit inzicht is je 'Positieve Gezondheid' ontstaan.
Binnen je 'Positieve Gezondheid' staan de volgende 6 dimensies centraal:

  • Lichaamsfuncties: denk aan fitheid, slapen, eten, bewegen en je gezond voelen.
  • Mentaal welbevinden: denk aan geheugen/onthouden, concentreren, communiceren, jezelf accepteren en hoe je omgaat met veranderingen.
  • Zingeving: denk aan levenslust, vertrouwen hebben, dankbaarheid, blijven leren en idealen willen bereiken.
  • Kwaliteit van leven: denk aan genieten, lekker in je vel zitten, je veilig voelen, hoe je woont en of je kan rondkomen met geld.
  • Meedoen: denk aan sociale contacten, samen leuke dingen doen, erbij horen, interesse in de maatschappij en zinvolle dingen ondernemen.
  • Dagelijks functioneren: denk aan zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, hulp kunnen vragen, kennis van gezondheid en om kunnen gaan met tijd en geld.

 

Waar sta jij?

Geef jezelf per onderwerp een rapportcijfer. Waar scoor jij hoog, maar vooral waar scoor jij laag? Bij de onderwerpen waar je laag scoort ligt jouw grootste winstpunt. Stel voor jezelf doelen en maak dit als jouw focuspunt voor het nieuwe jaar.

 

Vind je het lastig om je doelen te stellen en vol te houden? Lees hier hoe je voornemens ook daadwerkelijk succesvol worden én blijven zijn.

 

Bron: www.iph.nl