Wat ging er goed vorig jaar?

Kijk eens terug op het afgelopen jaar. Zijn er misschien dingen die je het afgelopen jaar blijvend hebt veranderd? Hoe heb je het toen aangepakt? Wat maakte dat je het volhield? Kun je (een deel van) deze aanpak ook gebruiken voor je nieuwe voornemens?

Wat mag er mee naar het nieuwe jaar?

Je hebt de afgelopen tijd elke week een tip ontvangen. Bekijken ze nog eens, welke tips en adviezen pakten het beste uit en mogen mee naar dit jaar?

Stel haalbare doelen

Bij het opstellen van goede voornemens is het niet onbelangrijk om er over na te denken hoe je deze doelen wilt gaan bereiken. Hieronder vind je een vijfstappen plan dat helpt bij het stellen van haalbare doelen/voornemens.

Stap 1: Welk doel wil ik bereiken

Welke voornemens heb je? Schrijf ze voor jezelf op! Houd het simpel en probeer je te beperken tot één of twee goede voornemens die voor jou het belangrijkste zijn. Wanneer je te veel goede voornemens hebt is de kans groot dat ze geen van alle lukken.

Stap 2: Het verkennen van mijn doel

Welke praktische dingen moeten veranderen om het bereiken van je doel mogelijk te maken? Als je bijvoorbeeld wilt afvallen is het belangrijk dat je bedenkt wat je wel en niet in huis moet halen qua eten en drinken. Denk ook eens na over welke situaties moeilijk zullen zijn voor jou om je voornemen(s) vol te houden. Deze hindernissen kunnen je ervan weerhouden om je voornemen(s) vol te houden.

Stap 3: Inschatten van mijn huidige situatie

Wat moet je nog doen om je doelen te bereiken? Denk erover na welke acties nodig zijn om hindernissen en obstakels te voorkomen of aan te pakken.

Stap 4: Actie ondernemen

Zet je voornemen(s) om in daden. Maak een actieplan en schrijf zo concreet mogelijk op wat je van plan bent; dat wil zeggen, welke acties je gaat ondernemen om je doel te bereiken, waar, wanneer hoe en wat ga je doen. En ga aan de slag!

Stap 5: Evaluatie

Wat is het resultaat? Heb jij je doel(en) bereikt? Waren de doelen die je had gesteld wel realistisch? Wat ging er goed en waar ging het (misschien) fout? Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?

Tips voor succes

  • Schrijf stapsgewijze beloningen op: een kleine beloning voor de eerste succesjes, een grote voor het halen van het einddoel.
  • Stel doelen voor de korte termijn die goed haalbaar zijn. Wanneer je dit doel gehaald hebt stel je het volgende doel. Het geeft meer voldoening wanneer je kleinere doelen bereikt dan wanneer grote doelen onbereikbaar zijn.
  • Evalueer iedere week op een vaste dag je doelen. Welke heb je behaald en waar wil je nog aan werken? B
  • reng de mensen om je heen op de hoogte van je goede voornemens. Vraag ze je te ondersteunen.
  • Haak niet meteen af wanneer het een keer fout gaat. Leer hier van en pak de draad weer op!

Succes met je goede voornemens!

Bron:Project proactivecoping, Volhouden met afvallen, Universiteit Utrecht