Als eerste hopen wij natuurlijk dat u en uw naasten goed gezond zijn! Tot op dit ogenblik zijn er nog geen Corona- zieken bij alle mensen die op het CON werken, wel worden veel van onze medewerkers ingezet in de zorg van mensen met Corona. 

 

Risico obesitas en COVID-19

In het nieuws is te lezen dat op de Intensive Care afdelingen meer mensen met overgewicht of obesitas liggen met het Corona-virus. Veel mensen maken zich hier zorgen over. Goed om te weten: personen met overgewicht of obesitas hebben niet meer risico het Corona-virus op te lopen. Personen met overgewicht of obesitas hebben wel, als ze eenmaal besmet zijn, een groter risico om ernstig ziek te worden van het virus. Dit geldt ook voor patiënten met kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Het is belangrijk om niet opeens fors te gaan afvallen om maar minder zwaar te zijn. Juist als een persoon snel afvalt in korte tijd is het lichaam minder weerbaar tegen ziektes. Gezond eten en voldoende bewegen is het advies!

 

Operaties in verband met obesitas

In het hele land zijn alle overgewichtoperaties (=bariatrie) afgelast, omdat de ziekenhuizen vollopen of beschikbaar moeten zijn voor de zorg voor patiënten met Corona. Ook bij het CON zijn voorlopig alle overgewichtsoperaties afgezegd. Wanneer we weer kunnen gaan opereren is nog niet bekend. Wel verwachten we dat de bariatrie operaties als een van de laatsten worden herstart. Patiënten gaan na deze operatie heel snel afvallen. Hierdoor kunnen mensen tijdelijk een lagere weerstand krijgen, waardoor je ernstiger ziek kan worden. Het CON houdt zich aan de adviezen van het RIVM en trekt samen op met de andere bariatrische centra en de Nederlandse Vereniging voor Bariatrie (DSMBS).

 

Nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten kunnen zich blijven aanmelden via de website en met verwijzing van een arts. In eerste instantie worden deze mensen gebeld en kan het voortraject alvast worden opgestart. We hopen dat nieuwe patiënten in mei weer op de polikliniek kunnen komen.

 

Screening

De screening ligt even helemaal stil. Omdat elke patiënt door meerdere zorgverleners moet worden gezien is goed afstand houden en weinig contact hebben hierbij niet mogelijk. Wel kan de eerstelijns diëtiste als deze tevreden is over het eet- en leefpatroon het verslag sturen naar ons. Zodra de screening weer opstart kunt u dan worden uitgenodigd. Ons advies is om in die tijd wel bij de diëtiste door te gaan.

 

Gesprek met chirurg en anesthesioloog

Ook deze gesprekken liggen helemaal stil. Dit komt omdat we al een vrij grote wachtlijst voor de operatie hebben. Daarnaast is het verslag van de afspraak bij de anesthesioloog 3 maanden geldig. We vrezen dat het nog wel wat langer gaat duren voor dat we de mensen op de huidige wachtlijst geopereerd hebben.

 

Overgewichtoperatie

Zoals al eerder is benoemd liggen de operaties stil. Voor mensen die al wel naar de anesthesioloog zijn geweest en misschien langer dan 3 maanden op de wachtlijst staan geldt eigenlijk dat dit gesprek opnieuw moet, de gezondheid kan veranderd zijn. We kijken of we de informatie uit dat gesprek kunnen updaten door een papieren vragenlijst, zodat niet iedereen opnieuw door de anesthesioloog gezien moet worden

 

Andere operaties

Patiënten met klachten die daarvoor een vervolgoperatie moeten ondergaan hopen we al eerder te kunnen opereren. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld controle van de bypass vanwege buikpijn of galsteenlijden. Bij deze operaties veranderd het gewicht niet en blijft de weerstand in principe hetzelfde. Spoedoperaties vinden vanzelfsprekend gewoon plaats!

 

Voorlichting

De voorlichting is stopgezet omdat hierbij teveel mensen bij elkaar zitten. Zodra dit weer kan, starten we dit weer op.

 

Natraject

Alle bijeenkomsten in het natraject zijn stop gezet tot 1 juni. Wat er daarna mag hopen we snel te horen via het RIVM en de regering. We zijn nu druk bezig met het organiseren van een digitaal natraject via een forum per groep en proberen hier een videoverbinding aan te koppelen. Deze gaan plaatsvinden op de geplande dagen van het natraject. Hou de geplande data dus wel vrij! Met presentaties en filmpjes zullen we de onderwerpen doornemen. We hopen vanaf volgende week te kunnen starten met dit digitale natraject. Dit is voor ons enorm wennen en voor jullie natuurlijk ook. Samen moeten we aftasten wat prettig werkt, waar de meeste behoefte aan is en hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Met alle nieuwe zaken die we nu ontwikkelen hopen we straks na deze crisis een nog meer op maat gemaakt natraject te kunnen aanbieden!

 

Policontroles en acute klachten

Alle policontroles zijn omgezet naar telefonische spreekuren. Als het écht nodig is kunnen mensen wel worden gezien op de polikliniek. Vaak bellen we dan eerst om de klachten door te spreken; zijn de klachten zodanig dat iemand gezien moet worden, dan wordt afgesproken of dat op de spoedeisende hulp of op de polikliniek plaats vindt. Heeft u veel klachten, dan kunt u contact opnemen met de huisarts, maar ook contact opnemen met of verwezen worden naar het CON.

 

We hopen u met deze nieuwsbrief een beetje op de hoogte te hebben gebracht hoe wij als CON werken tijdens de Corona-crisis.

In deze moeilijke tijd, zorg ervoor dat je regelmaat houdt. Regelmaat in de dag is heel belangrijk voor geestelijken lichamelijk welbevinden:.

Maak een dagschema:

  • Sta op tijd op
  • Eet regelmatig - 6 keer per dag
  • Scheidt eten en drinken
  • Ga elke dag minimaal een uur wandelen of fietsen
  • Doe 2 keer per week aan sport (bouw je eigen fitness; 2 flessen met water zijn hele goede halters!)
  • Doe 1 keer per week boodschappen; wat je niet in huis haalt eet je ook niet op!